top of page
študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Management mednarodne logistike & Trajnostna mobilnost in logistika

Zakaj se odločiti za študij transporta, logistike in mobilnosti?

 • Optimistična in konsistentna rast na slovenski, evropski in globalni ravni. 

  Npr.: upravljanje oskrbovalnih verig, transport, inovacije na področju mobilnosti ter razvoj trajnostnih rešitev.

 • Globalen vpliv na trgovino, promet in okolje.

 • Oblikovanje trajnostnih rešitev na izzive današnjega sveta.

 • Optimistična in konsistentna rast na slovenski, evropski in globalni ravni. 

  Npr.: upravljanje oskrbovalnih verig, transport, inovacije na področju mobilnosti ter razvoj trajnostnih rešitev.

 • Globalen vpliv na trgovino, promet in okolje.

 • Oblikovanje trajnostnih rešitev na izzive današnjega sveta.

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management
študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Študijska programa

Dodiplomski študijski program

2. leti

120 kreditnih točk (ECTS)

Management mednarodne logistike

3. leta

180 kreditnih točk (ECTS)

7. stopnja -  SOK

Management mednarodne logistike je dodiplomski visokošolski strokovni program, ki ima prednosti atraktivnega perspektivnega študija v panogi, ki je v nenehnem porastu in razvoju.

Dipl. org. log. (VS)

Magistrski študijski program

Trajnostna mobilnost in logistika

2. leti

120 kreditnih točk (ECTS)

8. stopnja -  SOK

Trajnostna mobilnost in logistika je študijskih program, ki ima izobražuje za strokovne ali vodstve pozicije v različnih delovnih okoljih.

Mag. traj. log. in mob.

Prijave za študijska programa Management mednarodne logistike in Trajnostna mobilnost in logistika sprejemamo od sredine februarja do konca septembra 2024 preko eVŠ portala.

Več o vpisnih pogojih ter samem vpisnem postopku in procesu si preberite tukaj.

Vpis v šolsko leto 2024/25

Vpis v študijska programa

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

V številkah →

Perspektiva logistične in transportne industrije

 • Panoge transporta in logistike beležijo globalno rast, saj se pričakuje, da bodo vrednosti svetovnega trga presegale 15 milijard evrov do leta 2030.

 • Visoka stopnjazaposljivosti diplomantov, kar med drugim potrjuje privlačnost panog na trgu dela.

 • Več kot 70% podjetij v panogi mobilnosti investira v inovacije in razvoj novih tehnologij, kar odpira vrsto možnosti za vključitev v najnovejše tehnološke trende.

 • Več kot 80% svetovne trgovine je odvisnih od logističnih storitev, kar odpira priložnosti za delo v mednarodnem okolju in sodelovanje z globalnimi igralci.

Karierne priložnosti

01

Vodja oskrbovalne verige

Vodja oskrbovalne verige je odgovoren za učinkovito upravljanje in optimizacijo procesov dobave ter zagotavljanje nemotenega toka materialov v organizaciji. Njegova vloga vključuje koordinacijo sodelovanja med različnimi oddelki, zagotavljanje kakovosti oskrbe in implementacijo strategij za zmanjšanje stroškov ter izboljšanje učinkovitosti.

02

Mednarodni logistični manager

Mednarodni logistični manager usmerja logistične operacije na globalni ravni, od odpreme in sledenja blaga do koordinacije prevoza preko meja. Njegova naloga je zagotoviti optimalno delovanje mednarodnih logističnih mrež, skrbeti za skladnost s carinskimi predpisi ter vzpostavljati učinkovite rešitve za optimizacijo prevoza in skladiščenja.

03

Transportni strokovnjak

Transportni strokovnjak je specializiran za načrtovanje in upravljanje transportnih sistemov. Odgovoren je za optimizacijo prevoza blaga, izbiro ustreznih prevoznikov, sledenje prevozom ter reševanje morebitnih logističnih izzivov v realnem času.

04

Upravitelj skladišč

Upravitelj skladišč skrbi za učinkovito upravljanje skladiščnih prostorov, nadzoruje pretok inventarja, vodi ekipo zaposlenih ter zagotavlja skladnost s standardi varnosti in kakovosti. Njegova naloga vključuje tudi optimizacijo postopkov skladiščenja in izvajanje strategij za zmanjšanje zalog in stroškov.

05

Vodja globalne logističen strategije

Diplomant/-ka magistrskega programa lahko prevzame vlogo vodje globalne logistične strategije, odgovorne za oblikovanje in implementacijo celovitih logističnih načrtov na mednarodni ravni. Njene odgovornosti vključujejo optimizacijo logističnih procesov, upravljanje s prevozom in mobilnostjo ter iskanje inovativnih rešitev za izboljšanje učinkovitosti in trajnostnosti.

06

Svetovalec za mobilnost in transportno planiranje

Vloga obsega svetovanje podjetjem in organizacijam pri razvoju trajnostnih in učinkovitih strategij mobilnosti, upravljanje prometnih tokov ter uvajanje inovacij v transportne sisteme za izboljšanje celotne mobilnosti v mestih in regijah.

07

Upravitelj logističnih operacij v mednarodnem okolju

Naloge vključujejo usklajevanje prevozov, upravljanje zalog, implementacijo najnovejših tehnologij v logistične procese ter zagotavljanje skladnosti z globalnimi standardi kakovosti in trajnosti.

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Prijavi me na e-novičke

bottom of page