top of page

Poročilo o opravljenih pedagoških dejavnostih

1. Osebni podatki

Izvolitev v naziv:

2. Izvedba

Predmet
Jezik izvedbe
slovenski
angleški
Študijski program
Dodiplomski program: Management mednarodne logistike
Magistrski program: Trajnostna mobilnost in logistika

1. srečanje

2. srečanje

3. srečanje

4. srečanje

5. srečanje (mag)

6. srečanje (mag)

7. srečanje

8. srečanje (mag)

Dodatno srečanje

Izpit