top of page

Poročilo o opravljenih pedagoških dejavnostih

1. Osebni podatki

Izvolitev v naziv:

2. Izvedba

Predmet
Jezik izvedbe
slovenski
angleški
Študijski program
Dodiplomski program: Management mednarodne logistike
Magistrski program: Trajnostna mobilnost in logistika

1. srečanje

2. srečanje

3. srečanje

4. srečanje

5. srečanje (mag)

6. srečanje (mag)

7. srečanje

8. srečanje (mag)

Dodatno srečanje

Izpit

3. Potni stroški

4. Prilogi

bottom of page