top of page

Digitalne knjige in članki

Nacionalni portal odprte znanosti. Dostop do znanja slovenskih raziskovalnih organizacij. Portal omogoča dostop do več kot 110 000 diplomskih del, več kot 40 000 magistrskih del in ,nogih drugih člankov, študij, prispekov. 

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Je spletni informacijski vir, ki predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne in znanstvenoraziskovalne procese, ter enega od temeljev informacijske družbe. Portal dLib.si poleg tega omogoča trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna tudi prihodnjim rodovom.

Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave.

Prosto dostopni viri NUK-a.

Prosto dostopni viri NUK-a.

BASE je eden najobsežnejših iskalnikov na svetu, zlasti za akademske spletne vire. BASE ponuja več kot 240 milijonov dokumentov več kot 8000 ponudnikov vsebin. Brezplačno lahko dostopate do celotnih besedil približno 60 % indeksiranih dokumentov (Open Access). BASE upravlja Univerzitetna knjižnica Bielefeld.

Poslanstvo CORE je združiti vse rezultate raziskav z odprtim dostopom iz repozitorijev in revij po vsem svetu ter jih dati na voljo javnosti. Na ta način CORE omogoča prost in neomejen dostop do raziskav za vse.

DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je bil ustanovljen leta 2003 s 300 odprtimi revijami. Danes ta neodvisna zbirka podatkov vsebuje več kot 15 000 recenziranih odprto dostopnih revij, ki pokrivajo vsa področja znanosti, tehnologije, medicine, družboslovja, umetnosti in humanistike. Revije z odprtim dostopom iz vseh držav in v vseh jezikih so dobrodošle, da se prijavite za vključitev.

Izčrpno, indeksira akademske informacije iz različnih spletnih spletnih virov.

V akademskem založništvu je prednatis različica strokovnega ali znanstvenega prispevka, ki je pred uradnim strokovnim pregledom in objavo v strokovno pregledani strokovni ali znanstveni reviji. Prednatis je lahko na voljo, pogosto kot različica brez nabora, ki je na voljo brezplačno, pred in/ali po objavi članka v reviji.

ScienceOpen je platforma za odkrivanje z interaktivnimi funkcijami za učenjake, da izboljšajo svoje raziskave na prostem, naredijo vpliv in za to prejmejo zasluge. Za založnike nudimo storitve ustvarjanja konteksta, da raziskovalce približamo vsebini bližje kot kadar koli prej. Naše napredne funkcije iskanja in odkrivanja v kombinaciji s strokovnim pregledom po objavi, priporočilom, skupno rabo v družabnih omrežjih in funkcijami za ustvarjanje zbirk.

Brezplačno orodje, ki ga poganja AI za krmarjenje po znanstveni literaturi Iskanje po več kot 180 milijonih člankov na vseh področjih znanosti.

Spletno mesto za socialno mreženje za raziskovalce. Vsebuje več kot 100 milijonov strani publikacije.

Platforma, namenjena dajanju na voljo zgodnjih različic rezultatov raziskav, vključno z izvirnimi raziskovalnimi članki in ocenami.

arXiv je brezplačna distribucijska storitev in arhiv z odprtim dostopom za 1.799.152 znanstvenih člankov s področij fizike, matematike, računalništva, kvantitativne biologije, kvantitativnih financ, statistike, elektrotehnike in sistemskih znanosti ter ekonomije. Gradiva na tem spletnem mestu niso strokovno pregledana s strani arXiv.

Izbirna politika ERIC določa standarde in merila za izbiro materialov za vključitev v zbirko ERIC. Navaja široke cilje zbiranja in opredeljuje standarde in merila, ki se zahtevajo za odobrene vire in posamezna gradiva v digitalni knjižnici ERIC. Namen izbirne politike je zagotoviti doslednost v pristopu za pregledovanje in izbiro virov in posameznih postavk ter jasno sporočiti politiko in postopek osebju, uporabnikom, založnikom in posameznemu pošiljatelju gradiva.

Mendeley je brezplačen referenčni upravitelj in akademsko družabno omrežje, ki vam lahko pomaga organizirati vaše raziskave, sodelovati z drugimi v spletu in odkriti najnovejše raziskave.

Organic Eprints je mednarodni arhiv z odprtim dostopom za dokumente in projekte, povezane z raziskavami ekološke hrane in kmetovanja. Arhiv vsebuje polna besedila člankov v elektronski obliki skupaj z bibliografskimi podatki, povzetki in drugimi metapodatki. Ponuja tudi informacije o organizacijah, projektih in objektih v okviru raziskav ekološkega kmetijstva.

CiteSeerx je razvijajoča se digitalna knjižnica znanstvene literature in iskalnik, ki se osredotoča predvsem na literaturo s področja računalništva in informacijskih znanosti. CiteSeerx želi izboljšati razširjanje znanstvene literature in zagotoviti izboljšave v funkcionalnosti, uporabnosti, razpoložljivosti, ceni, celovitosti, učinkovitosti in pravočasnosti pri dostopu do znanstvenega in znanstvenega znanja. Namesto da bi ustvaril samo še eno digitalno knjižnico, CiteSeerx poskuša zagotoviti vire, kot so algoritmi, podatki, metapodatki, storitve, tehnike in programska oprema, ki se lahko uporabljajo za promocijo drugih digitalnih knjižnic. CiteSeerx je razvil nove metode in algoritme za indeksiranje PostScript in PDF raziskovalnih člankov na spletu.

s skladišče za predtiske, namenjeno hitremu razširjanju znanstvenih raziskav v družboslovju in humanistiki ter več. Elsevier je maja 2016 kupil SSRN od Social Science Electronic Publishing Inc.

Science.gov išče po več kot 60 zbirkah podatkov in več kot 2200 znanstvenih spletnih mestih, da uporabnikom omogoči dostop do več kot 200 milijonov strani verodostojnih zveznih znanstvenih informacij, vključno z rezultati raziskav in razvoja.

Poslanstvo CORE je združiti vse rezultate raziskav z odprtim dostopom iz repozitorijev in revij po vsem svetu ter jih dati na voljo javnosti. Na ta način CORE omogoča prost in neomejen dostop do raziskav za vse.

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Prijavi me na e-novičke

bottom of page