top of page

Magistrski program: Trajnostna mobilnost in logistika

 • 2. letni študij, ki obsega 120 ECTS točk, 

 • študij se zaključi z zagovorom magistrskega dela,

 • stopnja pridobljene izobrazbe: 8 (SOK) oz. 7/2 (EOK),

 • po uspešno zaključenem študiju pridobi diplomant/-ka naziv: Magister/-a trajnostne mobilnost in logistike oz. mag. traj. mob. in log.

Na kratko o magistrskem programu

Pridobljena znanja in kompetence v programu Trajnostna moiblnost in logistika omogočajo diplomantom uspešno strokovno kariero v digitalni ekonomiji. Diplomanti postanejo zaposljivi na širokem spektru zahtevnih strokovnih ali vodstvenih del v različnih okoljih.

Potencialni delodajalci vključujejo:

 • javne in zasebne institucije,

 • velika in srednje velika podjetja z naprednimi logističnimi procesi ter obsežnim voznim parkom,

 • prevozniki,

 • ponudniki logističnih storitev,

 • urbanistični in projektni biroji,

 • podjetja, ki se ukvarjajo s prometno tehnologijo in inteligentnimi transportnimi sistemi,

 • regionalne in enote lokalne samouprave,

 • zavodi za prostor,

 • regionalne in lokalne razvojne agencije ter

 • lokalne akcijske skupine.

Vsestranska priprava za delo: Diplomanti pridobijo kompetence, ki jih potrebujejo za delo na strokovnih in vodilnih delovnih mestih v oddelkih za logistiko in transport, upravljanje procesov in digitalizacijo poslovanja.

 

Priložnosti za nadaljnje študije: Program omogoča diplomantom tudi nadaljevanje študija na tretji stopnji, če želijo še dodatno poglobiti svoje znanje in se specializirati na določenem področju.

 

S programom Trajnostna mobilnost in logistika se odprejo vrata raznolikim kariernim možnostim v digitalni ekonomiji, kjer diplomanti postanejo ključni igralci na področju logistike, transporta in digitalizacije poslovnih procesov.

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Vpis v šolsko leto 2024/25

Prijavni in vpisni roki

Prijavni roki

 • 1. prijavni rok: 20. februar - 15. julij 2024

 • 2. prijavni rok: 16. julij - 29. september 2024

Vpisni roki

 • 1. vpisni rok: 16. julij - 31. avgust 2024

 • 2. vpisni rok: 1. september - 29. september 2024

Smernice za izpolnitev eVŠ prijave

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Vpisni pogoji

 • Pogoji za vpis v 1. letnik:

  Zaključen študijski program ustreznih strokovnih področij, kot so poslovne in upravne vede, pravo, ekonomija, informacijske in komunikacijske tehnologije, varovanje, transportne storitve, ali katerikoli primerljiv študijski program:

  • visokošolski študijski program prve stopnje (strokovni ali univerzitetni) v obsegu najmanj 180 ECTS,

  • visokošolski strokovni študijski program, ki je bil sprejet pred 11.06.2004 (pred uvedbo bolonjskega sistema),

  • univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004 (pred uvedbo bolonjskega sistema).

  Dopustnost vpisa za diplomante drugih strokovnih področij:

  • diplomanti, ki so zaključili študijski program pod točkami 1., 2 in 3. prejšnjega odstavka z drugih strokovnih področij, opredeljenih v prvem odstavku, so upravičeni do vpisa,

  • dodatne študijske obveznosti vključujejo predmete:

   • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter

   • Ekonomika poslovanja.

   

  Prehod v višji letnik:

  Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Trajnostna mobilnost in logistika, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

 • Za neposreden vpis v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostna mobilnost in logistika so upravičeni:

  Iz sorodnih študijskih področij:

  • diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, na področjih poslovnih in upravnih ved, prava, ekonomije, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, varovanja, transportnih storitev ali drugih primerljivih strokovnih področij,

  • kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo morali opraviti diferencialne izpite iz predmetov Trajnostni logistični sistemi in Strateško upravljanje logističnih in transportnih procesov.

  Iz nesorodnih študijskih področij:

  • diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, na drugih študijskih področjih,

  • kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo morali opraviti diferencialne izpite iz predmetov Trajnostni logistični sistemi in Strateško upravljanje logističnih in transportnih procesov.

  Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini:

  Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so opravili enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati z izobrazbo pridobljeno v tujini morajo skupaj s prijavo za vpis oddati vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skupaj z zahtevanimi dokazili.

 • Trajnostni logistični sistemi (8 ECTS)

 • Strateško upravljanje procesov (8 ECTS)

 • Vpliv sodobnih tehnologij na oskrbovalne verige (8 ECTS)

 • Raziskovalne metode (6 ECTS)

1. letnik

1. semester

2. semester

 • Inteligentna mobilnosti (8 ECTS)

 • Digitalizacija upravljanja oskrbovalnih verig (8 ECTS)

 • Operacijske raziskave (8 ECTS)

 • Izbirni predmet 1 (5 ECTS)

 • Digitalna varnost kritične infrastrukture (8 ECTS)

 • Upravljanje z logističnimi in distribucijskimi centri (5 ECTS)

 • Tehnologije in koncepti pametnih mest (8 ECTS)

 • Izbirni predmet 2 (6 ECTS)

2. letnik

3. semester

4. semester

 • Od teorije do prakse v transportu, mobilnosti in logistiki (8 ECTS)

 • Izbirni predmet 3 (6 ECTS)

 • Magistrska naloga (16 ECTS)

 • Poslovna angleščina 2 (6 ECTS)

 • Poslovanje z umetno inteligenco (6 ECTS)

 • Sistemsko razmišljanje in simulacijske igre (6 ECTS)

 • Strateški management (6 ECTS)

 • Management uoravljanja kakovosti (6 ECTS)

 • Projektni management (6 ECTS)

 • Trajnost in družbeno odgovorno poslovanje (6 ECTS)

 • Poslovno napovedovanje in trajnost (6 ECTS)

 • Management finančnih tveganj (6 ECTS)

 • Merjenje poslovne uspešnosti (6 ECTS)

 • Ravnanje z zaposlenimi in tveganje (6 ECTS)

 • Odprte inovacije (6 ECTS)

Izbirni predmeti

2., 3. in 4. semester

Izvajanje izbnirnih predmetov

Izbirni predmeti se izvajajo na podlagi izkazanih preferenc študentov.

Predmetnik

Vpisni postopek

 • prijave sprejemamo preko spletnega portala eVŠ 

 • prijave sprejemamo od sredine februarja do konca septembra

 • navodila za oddajo prijave so na voljo tukaj

 • v primeru vprašanj nam pišite na hello@mynoa.com oz. nas kontaktirajte preko obrazca

Oddaja prijave

1. korak

 • po prejetju prijave preverimo, če kandidat izpolnjuje vpisne pogoje

 • v primeru, da kandidat ne izpolnjuje vpisnih pogojev ga/jo pozovemo k dopolnitvi vloge

 • z zaključkom prijavnega roke torej s pričetkom vpisnega roka pozovemo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje k vpisu

Pregled prijave

2. korak

 • celoten vpisni postopek poteka digitalno

 • najprej izpolnite vpisni list

 • sklene se pogodba

 • poravnate vpisnino

Vpis

3. korak

 • pridobite dostop do e-učilnice, kjer najdete:

  • seznam predmetov za dotično šolsko leto,

  • elektronski urnik (predavanja, vaje, izpiti) 

  • dostop do študijskih gradiv, 

  • dostop do ostalih sodelujočih pri posameznem predmetu (profesorji, študenti), 

  • in mnoge druge funckije,

 • prav tako vas bomo prosili, da izpolnite uvrstitveni test za poslovno angleščino še pred pričetkom šolskega leta  

Pred začetkom šolskega leta

4. korak

 • šolsko leto pričnemo v prvih dneh oktobra

 • predavanja in vaje potekajo do konca junija

 • semester je organiziran ciklično (istočasno potekajo predavanja in vaje dveh oz. treh predmetov, čemur sledijo izpiti) 

Študij

5. korak

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Prijavi me na e-novičke

bottom of page