top of page

Študijska programa

Na NOA izvajamo visokošolski strokovni dodiplomski študij, Management mednarodne logistike, kot tudi magistrski študijski program Trajnostna mobilnost in logistika. 

Študij je organiziran v slovenskem ali angleškem jeziku, klasično (študij na lokaciji) ali online. 

Management mednarodne logistike & Trajnostna mobilnost in logistika

  • 3. letni študij, ki obsega 180 ECTS točk, 

  • študij se zaključi z zadnjim uspešno zaključenim izpitom,

  • stopnja pridobljene izobrazbe: 7 (SOK) oz. 6/2 (EOK),

  • po uspešno zaključenem študiju pridobi diplomant/-ka naziv: Diplomirani/-a organizator/-ka logistike (VS) oz. dipl. org. log. (VS), 

  • poleg diplomske listine pridobi vsak diplomant tudi ELA certifikat. 

Dodiplomski študijski program

  • 2. letni študijski program, ki obsega 120 ECTS točk, 

  • študij se zaključi z zagovorom magistrskega dela, 

  • stopnja pridobljene izobrazbe: 8 (SOK) oz. 7/2 (EOK),

  • po uspešno zaključenem študiju pridobi diplomant/-ka naziv: Magister/-a trajnostne mobilnosti in logistike.

Magistrski študijski program

Pri vpisu na NOA je pomembno slediti vpisnemu razpisu, ki je na voljo od sredine februarja do konca septembra. Vse prijave je treba oddati preko portala eVŠ

 

Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije se lahko obrnete na hello@mynoa.com oz. nas kontaktirate s pomočjo obrazca

Vpis

Prikaz smernic, korak za korakom, za oddajo prijave preko eVŠ portala.

Smernice za oddajo prijave preko eVŠ portala

PRIJAVA

Prijavi me na e-novičke

bottom of page