top of page

Vpis 2024/25

Prijave za študijska programa Management mednarodne logistike in Trajnostna mobilnost in logistika sprejemamo od sredine februarja do konca septembra 2024 preko eVŠ portala.

Vpisni pogoji in prijavni roki 2024/25

Dodiplomski študijski program: Management mednarodne logistike

 • Za vpis v 1. letnik je potrebna uspešno opravljena:

  • splošna matura ali

  • poklicna matura ali

  • zaključni izpiti kateregakoli 4-letnega srednješolskega programa ali

  • mednarodna matura (IB).

 • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo (po merilih za prehode):

  • diplomanti višjih strokovnih šol (sorodnih in nesorodnih programov, sprejetih po letu 1994):

   1. višješolski diplomanti sorodnih disciplin (diplomanti logističnih, prometnih, ekonomskih, upravnih in strokovnih programov). Diplomanti sorodnih disciplin morajo poleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 2 diferencialna izpita:

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter ​

    • Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki,

   2. višješolski diplomanti nesorodnih disciplin (diplomanti ostalih strokovnih programov). Diplomanti nesorodnih disciplin morajo pogleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 3 diferencialne izpite:​

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti,​

    • Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki ter 

    • Ekonomika poslovanja.

  • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v sklopu drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite 1. letnika v obsegu:

   • ​40 ECTS za redni študij ali

   • 30 ECTS za izredni študij.

  • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

   

  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 

  Vloga za priznavanje že pridobljene izobrazbe je na voljo tukaj.

 • Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo (po merilih za prehode):

  • diplomanti višjih strokovnih šol (sorodnih in nesorodnih programov, sprejetih po letu 1994):

   1. višješolski diplomanti sorodnih disciplin (diplomanti logističnih, prometnih, ekonomskih, upravnih in strokovnih programov). Diplomanti sorodnih disciplin morajo poleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 2 diferencialna izpita:

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter ​

    • Pravni okviri za poslovanje v mednarodni logistiki,

   2. višješolski diplomanti nesorodnih disciplin (diplomanti ostalih strokovnih programov). Diplomanti nesorodnih disciplin morajo pogleg rednih študijskih obveznosti opraviti tudi 3 diferencialne izpite:​

    • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti,​

    • Pravni okvirji za poslovanje v mednarodni logistiki ter 

    • Ekonomika poslovanja.

  • Neposredno v 3. letnik se lahko vpišejo kandidati, ki se vpisujejo na podlagi priznanih izpitov, ki so jih opravili v drugih visokošolskih študijskih programih oz. programih prve stopnje, če imajo priznane izpite iz:

   • 2. letnika v obsegu 40 ECTS za redni in 52 ECTS za 1. letnik za redni študij ali

   • 30 ECTS za 2. letnik in 45 ECTS za 1. letnik za izredni študij.

  • ​Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.  

  V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis po merilih za prehode izbrani na podlagi povprečne ocene predhodnega študija in števila razpoložljivih mest. 

  Vloga za priznavanje že pridobljene izobrazbe je na voljo tukaj.

Prijavni roki: 

1. prijavni rok:

 • 20. februar - 15. julij 2024

2. prijavni rok:

 • 16. julij - 31. avgust 2024

3. prijavni rok:

 • 1. september - 30. september 2024

Prijavni roki 2024/25

1. prijavni rok

20. februar - 15. julij 2024

2. prijavni rok

16. julij - 31. avgust 2024

3. prijavni rok

1. september - 30. september 2024

Vpisni postopek

 • prijave sprejemamo preko spletnega portala eVŠ 

 • prijave sprejemamo od sredine februarja do konca septembra

 • navodila za oddajo prijave so na voljo tukaj

 • v primeru vprašanj nam pišite na hello@mynoa.com oz. nas kontaktirajte preko obrazca

Oddaja prijave

1. korak

 • po prejetju prijave preverimo, če kandidat izpolnjuje vpisne pogoje

 • v primeru, da kandidat ne izpolnjuje vpisnih pogojev ga/jo pozovemo k dopolnitvi vloge

 • z zaključkom prijavnega roke torej s pričetkom vpisnega roka pozovemo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje k vpisu

Pregled prijave

2. korak

 • celoten vpisni postopek poteka digitalno

 • najprej izpolnite vpisni list

 • sklene se pogodba

 • poravnate vpisnino

Vpis

3. korak

 • pridobite dostop do e-učilnice, kjer najdete:

  • seznam predmetov za dotično šolsko leto,

  • elektronski urnik (predavanja, vaje, izpiti) 

  • dostop do študijskih gradiv, 

  • dostop do ostalih sodelujočih pri posameznem predmetu (profesorji, študenti), 

  • in mnoge druge funckije,

 • prav tako vas bomo prosili, da izpolnite uvrstitveni test za poslovno angleščino še pred pričetkom šolskega leta  

Pred začetkom šolskega leta

4. korak

 • šolsko leto pričnemo v prvih dneh oktobra

 • predavanja in vaje potekajo do konca junija

 • semester je organiziran ciklično (istočasno potekajo predavanja in vaje dveh oz. treh predmetov, čemur sledijo izpiti) 

Študij

5. korak

študij logistike, vštl, visoka šola za transport in logistiko, študij transporta, study logistics, supply chain management

Prijavi me na e-novičke

Vpisni pogoji in prijavni roki 2024/25

Magistrski študijski program: Trajnostna mobilnost in logistika

 • Pogoji za vpis v 1. letnik:

  Zaključen študijski program ustreznih strokovnih področij, kot so poslovne in upravne vede, pravo, ekonomija, informacijske in komunikacijske tehnologije, varovanje, transportne storitve, ali katerikoli primerljiv študijski program:

  • visokošolski študijski program prve stopnje (strokovni ali univerzitetni) v obsegu najmanj 180 ECTS,

  • visokošolski strokovni študijski program, ki je bil sprejet pred 11.06.2004 (pred uvedbo bolonjskega sistema),

  • univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004 (pred uvedbo bolonjskega sistema).

  Dopustnost vpisa za diplomante drugih strokovnih področij:

  • diplomanti, ki so zaključili študijski program pod točkami 1., 2 in 3. prejšnjega odstavka z drugih strokovnih področij, opredeljenih v prvem odstavku, so upravičeni do vpisa,

  • dodatne študijske obveznosti vključujejo predmete:

   • Osnove logistike in trajnostne mobilnosti ter

   • Ekonomika poslovanja.

   

  Prehod v višji letnik:

  Glede na obseg priznanih obveznosti s predhodnega študijskega programa, pridobljenih v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa 2. stopnje Trajnostna mobilnost in logistika, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

 • Za neposreden vpis v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostna mobilnost in logistika so upravičeni:

  Iz sorodnih študijskih področij:

  • diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, na področjih poslovnih in upravnih ved, prava, ekonomije, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, varovanja, transportnih storitev ali drugih primerljivih strokovnih področij,

  • kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo morali opraviti diferencialne izpite iz predmetov Trajnostni logistični sistemi in Strateško upravljanje logističnih in transportnih procesov.

  Iz nesorodnih študijskih področij:

  • diplomanti študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, na drugih študijskih področjih,

  • kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo morali opraviti diferencialne izpite iz predmetov Trajnostni logistični sistemi in Strateško upravljanje logističnih in transportnih procesov.

  Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini:

  Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so opravili enakovredno izobraževanje v tujini. Kandidati z izobrazbo pridobljeno v tujini morajo skupaj s prijavo za vpis oddati vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skupaj z zahtevanimi dokazili.

Prijavna roka:

1. prijavni rok:

 • 20. februar - 15. julij 2024

2. prijavni rok:

 • 16. julij - 30. september 2024

bottom of page